versandkostenfrei / free shipping

Provservice


Rekvirera enkelt och utan förbindelse prover på ZOLLNER-produkterna. För att t.ex. underlätta färgavstämningen för er eller så att ni ska kunna känna på tygerna och övertyga er om kvalitén på de av er utvalda artiklarna.Simply request samples of ZOLLNER products with no commitment to buy. To make it easier for you to coordinate colours or so that you can feel the material and be convinced about the quality of the items you have selected.

Vi sänder er gärna provkartor med originaltygerna.

Originalprover av produkter ställs likaledes gärna till förfogande för påseende med 6 veckors valutering.

För produkter som ni behåller eller som ni behöver för provtvättning, ber vi om betalning för fakturan på proverna med angivande av fakturanumret.

En av våra konsulenter kommer också gärna till Er, för rådgivning och med kollektionsförslag utan köptvång.


Anfrage zur Beratung und Kollektionsvorlage
Anfrage zur Zusendung von Mustervorschlägen


Prov-retur-service

Vi avhämtar åter de skickade proverna utan kostnad för er med paketbefordran. Rinhg oss bara på telefonnummer +49 (0) 8741-306 14 och tala om för oss vilken dag och var vi ska hämta provretursändningen. Tala också om antal paket som ska hämtas.

Ofrankerade tillbakaskickade sändningar accepteras ej.